Tavastkliniken hem

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Tavastkliniken är en specialiserad gruppmottagning som drivs av åtta legitimerade fysioterapeuter / sjukgymnaster på uppdrag av landstinget. Vi har alla vidareutbildat oss till en hög kompetens inom området för stress och psykisk ohälsa. Flera av oss är även legitimerade psykoterapeuter. Vår klinik är miljöcertifierad och har avtal med Nordic Green Energy. 

Varje besök hos oss kostar 200 kr och betalningen sker kontant. 
Högkostnadskort / frikort gäller. Remiss fordras ej.
Vid återbud senare än 24 timmar innan besöket utgår en avgift på 200 kr
även om du har frikort. Detta gällande såväl individuella besök som grupper. 

Gruppen utgörs av: 
Annette Areskoug, Eva Henriques, Inger Ström, Ingrid Bosco, Jan Johansson,
Lena Borell, Maria Lejdeby och Mona Wolvén.