Tavastkliniken hem

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Tavastkliniken är en specialiserad mottagning som drivs av nio legitimerade fysioterapeuter / sjukgymnaster på uppdrag av landstinget. Vi har alla vidareutbildat oss till en hög kompetens inom området för stress, psykisk ohälsa och smärta. Flera av oss är även legitimerade psykoterapeuter. Kliniken är miljödiplomerad. 

Varje besök hos oss kostar 200 kr och betalningen sker kontant. 
Högkostnadskort / frikort gäller. Remiss fordras ej.
Vid återbud senare än 24 timmar innan besöket utgår en avgift på 400 kr
även om du har frikort.
Detta gällande såväl individuella besök som grupper. 

Gruppen utgörs av: 
Annette Areskoug, Annika Bjurling, Eva Henriques, Inger Ström, Jan Johansson,
Lena Borell, Lena Spångmark, Maria Lejdeby och Mona Gradin Wolvén.