REHABILITERING VID UTMATTNINGSSYNDROM

Vad är utmattningssyndrom?

Stress är en naturlig del av livet, men när stressen blir för stor, och möjligheterna till återhämtning inte räcker till, då kan vi drabbas av utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är en diagnos som ställs av läkare utifrån vissa diagnoskriterier. Personen som drabbas av en utmattning upplever en fysisk och mental trötthet, som inte går att vila bort. Stressorer ska ha funnits kopplade till arbetet och/eller privatlivet under minst sex månader. Man har påtagligt nedsatt psykisk energi, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid. Andra vanliga symtom vid utmattning är koncentrationssvårigheter och minnesstörningar; påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress; känslomässig labilitet eller irritabilitet; påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet; fysiska symtom såsom smärta, tryck över bröstet, hjärtklappning, magbesvär, yrsel, ljudkänslighet; samt sömnstörningar. 

Varför kroppskännedom?

När vi är stressade är det vanligt att vi kopplar bort kontakten med kroppen, och tiden innan man drabbas av utmattningssyndrom har ofta föregåtts av perioder av att “bita ihop”, “kämpa på”, och köra över kroppens signaler, för att kunna pressa sig till det yttersta. I återhämtningsfasen är det därför hjälpsamt att träna kroppskännedom, och åter börja lyssna på kroppen. Behandlingen syftar till att skapa kontakt med kroppen, respektera dess signaler och lära sig sätt att ta hand om sig själv. Detta är också en grundförutsättning för att kunna komma tillbaka till fysisk träning.