mindfulness

Tavastkliniken mindfulness

MINDFULNESS som begrepp och utövning förekommer i många olika sammanhang. Inom västerländska vården och forskningen beskrivs mindfulness i termer av att vara uppmärksam på ett särskilt sätt. Det handlar om en sinnesnärvaro som hjälper oss att komma i större kontakt med oss själva, vilket kan öka vår medvetenhet om vad vi känner, tänker och hur vi handlar i olika situationer. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna vara med och förhålla oss till det som händer i stunden, liksom även långsiktigt kunna bryta ohjälpsamma mönster. Mindfulness utövas såväl i stillhet och rörelse som i vardagsaktiviteter. Det omfattar att kultivera förmågan att observera skeenden med större nyfikenhet, acceptans och varsamhet med oss själva.

Tavastkliniken erbjuder en gruppbehandlingen Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), vilket är det program som ingår i merparten forskning på ämnet mindfulness. Grupptillfällena sträcker sig över åtta veckor och omfattar nio träffar i en sluten grupp. För att underlätta den utövning som görs hemma mellan varje tillfälle så ingår skriftligt material och ljudfiler. Vi har även möjlighet att göra upplägg för individuell övning i olika former. 

Tillbaka