mindfulness

Tavastkliniken mindfulness

MINDFULNESS som begrepp förekommer i många olika sammanhang med olika tolkningar. Hos oss på Tavastkliniken är kroppen i centrum för utövningen när vi tränar på denna särskilda sorts nyfikenhet som hjälper oss att komma i större kontakt med oss själva. Mindfulness kan öka vår medvetenhet om vad vi känner, tänker och hur vi handlar i olika situationer. Långsiktigt hjälper det oss att vara med och förhålla oss till det som händer i stunden, att bli medvetna om ohjälpsamma mönster och att lära oss mer om vad som är sant hjälpsamt för oss. Existentiella utforskandet är tillika en bärande del i utövningen och vi tränar på att kultivera förmågan att observera alla skeenden med större klarseende och varsamhet med oss själva. Mindfulness utövas såväl i stillhet som rörelse och har här en betoning på integreration i vardagslivet. 

Tavastkliniken erbjuder mindfulness-baserade behandlingar såväl individuellt som i grupp. Mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) guidas hos oss av en lärare certifierad genom de center i USA som utvecklat programmet, vilket är det som ligger till bas för merparten av forskningen på ämnet mindfulness. MBSR är en behandling som sträcker sig över åtta veckor och omfattar nio träffar i en sluten och konfidentiell grupp. För att underlätta den utövning som görs hemma mellan varje tillfälle så ingår också skriftligt material och ljudfiler.

Ljudfiler till deltagarna hittas HÄR

Tillbaka