medicinsk yoga

Tavastkliniken medicinsk yoga

MEDICINSK YOGA är en lugn behandlingsform ursprungen från kundaliniyogan som bygger på enkla, mjuka och inkännande kroppsövningar i gynnsamma utgångställningar samt positioner mestadels sittande och liggande där rörelserna utförs i ett mjukt och rytmiskt flyt.

Ordet yoga sägs ofta betyda just ”balans”, att åstadkomma balans mellan kropp och sinne. Andningen och den mentala närvaron är central i samverkan med hållning och gynnsamma rörelser i syfte att lyssna inåt och få en ökad kontakt med kroppen och och en ökad medvetenhet om sitt hållnings och spänningsmönster.

Medicinska Yogan utvecklar  en stabil och flexibel kroppslig förankring med en vilsam koncentration och uthållighet. Behandling sker individuellt och /eller i grupp.

Tillbaka