Rehabilitering vid långvarig smärta

Vid långvarig smärta påverkas hela livssituationen, både kroppen och de mentala funktionerna. Vi träffar dig med fokus på hela din problematik och ser på dina besvär ur ett biopsykosocialt perspektiv.

Behandlingen är grundad på aktuell evidens. Du erbjuds, förutom att få ökad kunskap och förståelse av dina besvär, också olika verktyg, så att du har bättre förmåga att hantera din smärta och/eller andra besvär som t.ex ångest, nedstämdhet, oro och trötthet. Behandlingen utformas efter noggrann bedömning och därifrån utifrån dina specifika behov.

Rehabiliteringen erbjuds individuellt och i grupp. Grupperna är ”fasta”, om ca 5 personer och följer olika teman. Grupper ges också för att komma igång med fysisk fungerande träning men även grupper i mediyoga, kroppsmedvetande träning, avslappningsövningar samt vid behov sömnkurser.

Den huvudsakliga målsättningen med behandlingen är att du själv ska ha verktyg att styra och påverka ditt liv. Terapiformen ACT (Acceptance Commitment Therapy) används. Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt arbetssätt och vi jobbar tillsammans, för att på olika sätt öva, mot en bättre och mer hållbar livssituation.

Våra smärtspecilister nås på telefontid onsdagar 12:00 - 12:45 på telefonnummer 08-6435020. 

< Tillbaka