kognitiv beteendeterapi (KBT)

Tavastkliniken kognitiv beteendeterapi

Fysioterapeutens förhållningssätt har generellt sett många gemensamma nämnare med det i kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid arbete med psykisk ohälsa och stressrelaterad problematik väljer vi ofta att arbeta med KBT i kombination med kroppsliga behandlingstekniker.

Att arbeta med KBT innebär att:

1. Kartlägga symptom och problem noggrant
2. Studera bakomliggande orsaker till problemet
3. Kartläggning av vad som idag utlöser symptomen
4. Göra en beteende/funktionsanalys - innebär problemet att vi gör för mycket respektive för litet av något?
5. Analysera konsekvensen av det problematiska beteendet. Innebär t ex det vi gör att vi upplever en kortsiktig vinst men att vårt beteende i längden leder till problem?
6. Vi arbetar utifrån en tydlig målsättning där hemarbete kan komma att ingå som en del i behandlingen.

Tillbaka