handledning

Tavastkliniken handledning

Handledning – individuellt eller i grupp

Kliniken erbjuder handledning i kliniskt arbete för  legitimerade fysioterapeuter, psykoterapeuter, psykologer och andra yrkeskategorier som arbetar med psykisk ohälsa och smärta inom människovårdande yrken och är nyfikna på den kroppsliga aspekten.
Vi på kliniken har en lång och mångfacetterad klinisk och teoretisk erfarenhet av att arbeta med människor som lider av psykisk och fysisk ohälsa, så kallad psykomatisk problematik. Arbetet baseras på en
helhetssyn där vi försöker förstå hur kropp och känslor ömsesidigt påverkar varandra.

Varför utvecklar vissa människor hälsoångest eller rörelserädsla?
Hur hänger smärta och bristande kroppskännedom ihop? Hur kan våra grundläggande anknytningsmönster påverka kroppen och hur vi
förhåller oss till oss själva och andra? Hur lär jag ut självreglering och dosering av dagliga aktiviteter vid exempelvis utmattningsproblematik? När kan andningsövningar öka arousal i stället för att minska? Detta är några exempel på frågeställningar som vi ofta funderar över i patientarbete och handledning. 

Handledare på Tavastkliniken

Eva Henriques, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut med relationell och affektfokuserad inriktning. Eva har arbetat som sjukgymnast sedan 1985 med inriktning mot psykosomatik sedan 1993. Har en grundutbildning i MBT och IPT. Hon har funderat kring och arbetat mycket med hur individens förmåga till kroppskännedom och affektmedvetenhet påverkar mentaliseringsförmåga och relaterande.

Jan Johansson, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut med relationell och affektfokuserad inriktning samt lärar- och handledarutbildad inom psykoterapi. Jan är specialistsjukgymnast inom mental hälsa och har arbetat som sjukgymnast sedan 1989, större delen av tiden med patienter med psykisk ohälsa. Jan har dessutom arbetat som universitetsadjunkt vid sjukgymnastprogrammet på Karolinska Institutet, huvudsakligen med undervisning och handledning inom specialistområdet. Han har funderat mycket kring kroppsmedvetande som en resurs i både inom fysioterapi och psykoterapi.

Tillbaka