feldenkrais

FELDENKRAISMETODEN är en pedagogisk process, som innebär att lära med kroppen. Syftet är att lära sig lägga märke till hur kroppens rörelser, hållning och sinnen samspelar för att leta sig fram till ett sätt att förhålla kroppen i vila och rörelse som är mer ändåmålsenligt, energibesparande och balanserat och därmed oftast mindre präglat av spänningar och smärta.

Arbetet med Feldenkraismetoden kan beskrivas som att stillsamt flytta sig från tankevärlden till att uppmärksamma kroppens signaler. Man kan också säga att det handlar om att flytta sig från tanken om att det finns ett rätt eller fel sätt att använda kroppen och istället börja uppmärksamma hur kroppens eget bio-feedbacksystem visar vägen. I detta syfte läggs ofta fokus på andningsrörelserna såsom inom flertalet andra kropps- och rörelseinriktade metoder.

Feldenkraispedagogen hjälper individen att genom frågor eller manuell guidning rikta uppmärksamheten på kroppens leder, skelett, muskler, andning etc. Frågorna som ställs är menade att hjälpa vederbörande att hålla fokus på kroppen med målsättning att öka förmågan att uppfatta sig själv och förstå kroppens signaler som meningsbärande och därmed hanterbara.

Feldenkraishandlingen sker individuellt och/eller i grupp.

Tillbaka