dansterapi

Tavastkliniken dansterapi

DANSTERAPI kombinerar utforskandet av kropp-rörelse och känsla med dans som upplevelse och uttrycksform i syfte att öka medvetenheten om kroppens uttryck och rörelsemönster. Denna kreativa behandlingsform lämpar sig väl att kombinera med sjukgymnastisk behandling.

Dansterapin grundar sig på insikten om att individens rörelsemönster avspeglar en del av personligheten. Vårt rörelsemönster ger oss kunskap om både det vi har lärt oss att ge uttryck för och det vi har lärt oss att dölja. 

Ibland har känslor ”fastnat” i kroppen och då kan det vara lättare att uttrycka sina känslor i rörelse än i ord för att få kontakt och hitta alternativa sätt att ge uttryck för dessa.

Dansterapi är det psykoterapeutiska användandet av dans och rörelse och det krävs inga förkunskaper för att gå i dansterapi.

Behandlingen sker individuellt och/eller i grupp.

Tillbaka