dans- & RÖRELSETERAPI

Tavastkliniken dansterapi

DANS- OCH RÖRELSETERAPI är en utforskande kreativ och konstnärlig terapiform där kroppsmedvetenheten och närvaron i rörelse är i fokus.

Skapandeprocessen främjar till att öka lyhördheten inåt, landa i kroppen, följa inre och yttre rytmer och utforska dina gränser. I dansen tränar vi på att vara närvarande inåt samtidigt som vi tar in musik som inspiration till att hitta olika uttryck. Genom att känna mer förankring i kroppen möjliggörs förmågan att lyssna inåt för att kunna härbärgera, förstå, reglera och ta hand om inre upplevelser och behov.

Via de kroppsliga och emotionella signalerna och tankarna som uppkommer får du information om egna önskningar och behov för att kunna uttrycka dom. Motstridiga behov som blir inre konflikter kan tydliggöras. Det handlar också om att kunna reglera impulsiva känslor via stabiliserande och trygghetskapande rörelser. Att öka medvetenheten om dina vanemönster och hitta alternativa uttrycksmöjligheter ger en större handlingsfrihet med lämpliga val som gynnar dig idag.

Tillbaka