basal kroppskännedom

Tavastkliniken basal kroppskännedom

BASAL KROPPSKÄNNEDOM är en behandlingsform där vi arbetar utifrån den kroppsliga delen av din identitetsupplevelse och självkänsla. Det är i kroppen du känner känslor, tänker tankar, och det är genom den som du agerar i världen. Förutsättningarna för din kroppsliga grundtrygghet stimuleras genom övningar för din hållning, ditt sätt att röra dig, din andning och medvetna närvaro. Det är en "lågmäld" träningsform som lockar fram möjligheten att inom dig upptäcka återhämtande samlande krafter och kreativitet.

Övningarna utförs i ett mjukt och rytmiskt flyt så att de också stimulerar den parasympatiska delen av nervsystemet som styr inre kroppsliga processer som andning och blodcirkulation. Medvetet agerande integreras på så sätt med omedvetna processer i kroppen. Träningen i medveten närvaro under övningarna stimulerar koncentrationsförmågan som kan överföras på andra dagliga aktiviteter och ge ett mer "energismart" medvetet handlande. Genom hemuppgifter överförs detta successivt till din vardagssituation som en hjälp att exempelvis reglera stress/ångest och fördjupa kontakten med dig själv i din kropp. Basal kroppskännedom har samma ursprung som träningsformerna
tai chi och qi gong och bygger liksom dem på att träna både kropp och medvetande, det vill säga hela människan.

Träningen ger också en bra grund för hur du bäst använder din kropp i all annan träning du vill göra. Behandlingen sker individuellt och/eller i grupp.

Tillbaka