affektfokuserad KROPPSTERAPI

Tavastkliniken affektfokuserad kroppsterapi

AFFEKTFOKUSERAD KROPPSTERAPI är en kroppsbaserad terapiform som kombinerar fysioterapeutiska metoder med utforskande av affekter, känslor och tankar. Fokus i terapin riktas mot att utforska mening av orsakssamband mellan våra inre kroppsliga signaler (interoception) och hur de är medskapare av våra känslor och tankar eller tvärtom. För att detta ska vara möjligt krävs först och främst en stabiliserande kroppslig närvaro. Ofta startar därför behandlingen med att öka förmågan att stabilisera sig kroppsligt i nuet via tekniker hämtade från basal kroppskännedom och psykomotorisk fysioterapi.

Ett syfte i behandlingen är att med den kroppsliga närvarobasen som grund utveckla förmågan att stanna upp och observera en känsla, undersöka vad den betyder och har för mening. En tolerans och förståelse för våra omedvetna känslotoner som uttrycks genom kroppsliga signaler är en förutsättning för att kunna använda dem som en hjälp att förstå oss själva i relation till omgivningen bättre.

En målsättning i vårt arbete kan sedan till exempel vara - hur kunna göra medvetna val utifrån våra behov och sätta lämpliga gränser i relation till viktiga andra. För att kunna nå detta kan det då ibland vara nödvändigt att först bearbeta orsaksbakgrund till känsloladdade svårigheter i den aktuella problembilden för att få förståelse för våra upplevelser och reaktioner och varför de hindrar oss i nuet.
Affektfokuserad kroppsterapi kan ibland vara huvudfokus i en behandling eller en del av en behandlingsprocess där man arbetar med andra kroppsliga interventioner såsom någon av våra andra nämnda behandlingsalternativ.

Tillbaka