affektfokuseradE KROPPSLIGA INTERVENTIONER

Tavastkliniken affektfokuserad kroppsterapi

AFFEKTFOKUSERAD KROPPSTERAPI är en psykoterapiform som kombinerar sjukgymnastiska kroppsliga metoder med utforskande av affekter (känslor). Metoden kallas även för psykodynamisk kroppsterapi. Vi har valt att använda oss av affektfokuserad kroppsterapi för att betona att fokus i terapin riktas mot utforskande av känslor och kroppsliga upplevelser.

Genom kroppsövningar, massagegrepp och/eller samtal syftar vi till att öka uppmärksamheten och medvetenheten till den egna kroppen och dess olika signaler. Det kan handla om att t ex öka medvetenheten om spänningsförhållanden i kroppen, hållningsmönster eller andningsmönster.

Övningarna kan också syfta till att minska spänningar i kroppen eller att hitta en bättre balans mellan flexibilitet och stabilitet i kroppen. De kroppsliga metoder vi använder oss av är hämtade ur basal kroppskännedom och psykomotorisk fysioterapi.

Parallellt med det konkreta kroppsliga arbetet riktas även fokus mot att öka kontakten med och medvetenheten om känslorna, hur de känns och vilken betydelse de har för oss. Ett viktigt led i det arbetet är att öka toleransen för de olika känslorna och då kanske framför allt toleransen för ångest. Förmågan att stå ut med att känna sina känslor är en förutsättning för att kunna använda dem som en hjälp att förstå oss själva och andra bättre. Här kan övningar i medveten närvaro bli viktiga redskap.

Fokus riktas också mot att öka förståelsen för våra reaktioner och upplevelser i olika relationer till betydelsefulla personer utanför terapirummet. Syftet är att utveckla förmågan att skapa trygga relationer. Ett viktigt arbete här handlar om att öva upp och stabilisera förmågan att föreställa sig sitt eget och andras inre. Vi arbetar här med inspiration av och verktyg från mentaliserings-baserad psykoterapi.

Varje behandlingsprocess inleds med att vi ses några gånger för orientering och bedömning där vi tillsammans finner en gemensam målsättning att arbeta mot.

Tillbaka